Alzheimerova nemoc

Diagnostika demence

Lékař, který dal jméno Alzheimerově chorobě, byl psychiatr a neurolog Alois Alzheimer. Zdokumentoval průběh choroby u ženy, která byla ve svých 51 letech ještě relativně mladá. Přesto nebyla schopna starat se sama o sebe a zároveň odmítala pomoc ostatních. Po přijetí do ústavu pro choromyslné se u ní dále objevila dezorientace, zhoršená paměť a problémy se čtením a psaním. Za pouhých pět let žena jménem Augusta Deterová zemřela. Posmrtné vyšetření mozku ukázalo změny v mozkové kůře, jaké nebyly nikdy předtím popsány. V roce 1910 byly poruchy mozku způsobující demenci pojmenovány po svém objeviteli.

Dva typy Alzheimerovy nemoci:

1) s časným začátkem před 65 rokem

2) s nástupem po 65 roku

První známky onemocnění jsou zjistitelné z mozkomíšního moku již cca 10 let před pozorováním prvních klinických příznaků.

Syndrom demence je projevem značného poškození především mozkové kůry. Nejpodstatnější příznaky:

  1. narušená paměť
  2. ztráta získaných dovedností (ovládání přístrojů, pomůcek – příbor…)
  3. obtíže v orientaci v čase i prostoru
  4. narušená komunikace, chudne slovní zásoba, mluví pomalu, často hrubě
  5. změny osobnosti, emoční výkyvy
  6. omezení soběstačnosti