Veřejný závazek

Poslání
Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí. Smyslem Alzheimer poradny Vysočina (dále jen poradna) je komplexní nabídka profesionálních služeb odborného sociálního poradenství všem, kteří se setkávají s obtížemi v oblasti kognitivního deficitu. A to jak u sebe, případně u svých blízkých a známých. Cílem je nabídnout široké veřejnosti, neformálním pečujícím i profesionálům zázemí a podporu pro zkvalitnění péče o člověka s demencí v domácím prostředí. Nabízíme vzdělávací a poradenské služby pro maximální prodloužení plnohodnotného života člověka s demencí v jeho přirozeném domácím prostředí. A oporu pro neformální pečovatele. Věříme, že kvalita života člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele.

Pečující tak musí počítat s menšími či většími problémy, které průběh nemoci přinese. Jedná se o seznámení se se samotnou nemocí, s jejími projevy, stádii, způsoby přiměřené léčby až k povinnostem pečujících v oblasti práva, etiky a zachování lidské důstojnosti.

Cíle

 

Aktuální cíle APV pro rok 2017:

Krátkodobé cíle:

Dlouhodobé cíle:

Cílová skupina:
Služba je určena pro nemocné trpící Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence od 26 let. Pro jejich rodinné pečující a profesionální pečovatele od 18 let. Osvětové a vzdělávací akce budou organizovány pro veřejnost.

Zásady poskytování sociální služby se dají shrnout do slova PORADNA:                                                                                                 P posilování sociálního začleňování                                                                                                                                                                                   O ochrana základních lidských práv a svobod                                                                                                                                                                     R respekt ke klientovi                                                                                                                                                                                                                   

  A  aktivní působení                                                                                                                                                                                                               D důstojnost, důvěrnost                                                                                                                                                                                                   N nestrannost a individualita                                                                                                                                                                                         A akceptování této nemoci veřejností a blízkými