Veřejný závazek

Poslání
Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí. Věříme, že kvalita života člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele.

Cíle

Rozvojové cíle APV – aktualizace 2018:

Krátkodobé cíle:

Střednědobé cíle:

Dlouhodobé cíle:

Cílová skupina:
Služba je určena pro nemocné trpící Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence od 26 let. Pro jejich rodinné pečující a profesionální pečovatele od 18 let. Osvětové a vzdělávací akce budou organizovány pro veřejnost.

Zásady poskytování sociální služby se dají shrnout do slova PORADNA:                                                                                                 P posilování sociálního začleňování                                                                                                                                                                                   O ochrana základních lidských práv a svobod                                                                                                                                                                     R respekt ke klientovi                                                                                                                                                                                                                   

  A  aktivní působení                                                                                                                                                                                                               D důstojnost, důvěrnost                                                                                                                                                                                                   N nestrannost a individualita                                                                                                                                                                                         A akceptování této nemoci veřejností a blízkými