Veřejný závazek

Poslání

Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí. Věříme, že kvalita života člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele.

Cíle

Rozvojové cíle APV – aktualizace 2018:

Krátkodobé cíle:

Střednědobé cíle:

Dlouhodobé cíle:

Cílová skupina:

Zásady poskytování sociální služby: