Veřejný závazek

Poslání

Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí. Věříme, že kvalita života člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele.

Cíle

Rozvojové cíle APV – aktualizace 2020:

 

Cílová skupina:

Zásady poskytování sociální služby:

Krátkodobé cíle:

Zajistit vysokou kvalitu odborného sociálního poradenství dalším průběžným vzděláváním pracovníků poradny.

Střednědobé cíle:

Kritérium: vypracované SQ budou v souladu s platnými zákonnými normami a zároveň budou odpovídat zavedené praxi v APV.

 

Kritérium: Pracovníci poradny se aktivně zúčastní jedné mezinárodní konference a budou se vzdělávat nad rámec povinného vzdělávání.

 

Dlouhodobé cíle:

Zajistit kvalitní personální zajištění služby odborného sociálního poradenství v dostatečném počtu a kvalitě pracovníků.