Příspěvky, na které můžete mít nárok

Co dělat když…
Na co mají pečující nárok 

Žádost o příspěvek na péči v době hospitalizace

Dlouhodobé ošetřovné

Opatrovnictví

Dříve vyslovené přání 

Příspěvky na pomůcky pro rok 2018

Základní finanční zabezpečení seniora a pečovatele

 

Příspěvek na péči

je opakovaná dávka sociální pomoci na zajištění potřebné pomoci dle vlastního uvážení. Hodnotí se: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Vyplácí se ve čtyřech stupních.

 

Asistent sociální péče

 

Ošetřovné

 

Příspěvek na mobilitu

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

 

Příspěvek na bydlení

 

O dávky se žádá na úřadu práce