Právní aspekty při onemocnění demencí

Při péči o Vašeho blízkého je potřeba si uvědomit, že přijde čas, kdy on sám nebude schopný vyřizovat běžné úřední úkony, hospodařit s penězi, rozhodovat se. Postupem času se bude stále více vzdalovat realitě, v pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby už není schopen právních úkonů. Hned v počátečních stádiích onemocnění by měl nemocný sdělovat svým nejbližším svá přání do budoucna a dohodnout se s nimi, kdo za něj bude rozhodovat, až toho nebude sám schopen.Je dobré, když v tomto období nemocný sepíše závěť.

Existují tři typy preventivních opatření:

1. Plná moc speciální či generální.

2. Předběžně vyslovené přání pacienta.

3. Omezení svéprávnosti.

1. Plná moc

2. Předběžné prohlášení

3. Opatrovnictví

4. Změna výplaty důchodu

Důchod se vyplácí buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo převodem na bankovní  účet.

Výplata penze v hotovosti

U důchodů přiznaných po roce 2010 a zasílaných hotovostně přes poštu vám správa sociálního zabezpečení z každé výplaty strhne dvacet jedna korun na úhradu nákladů spojených se zasláním peněz.

Na poštovní pobočce můžete požádat o:

O všechny jmenované změny se na České poště žádá prostřednictvím formuláře

+ občanský průkaz a ústřižek pro příjemce, který dostáváte při výplatě důchodu.

Výplata penze na účet

Když onemocníte

V případě hospitalizace může pošta důchod přeposílat do nemocnice nebo jiného zařízení – žádost je možné sepsat přímo v nemocnici.

Důchod můžete nechat na poště uložené dva měsíce a dvacet dní od data splatnosti, pak se vrací sociálce. Při nevyzvednutí tří splátek důchodu je výplata pozastavena a obnovení vyplácení je třeba písemně požádat.