Právní aspekty při onemocnění demencí

Při péči o Vašeho blízkého je potřeba si uvědomit, že přijde čas, kdy on sám nebude schopný vyřizovat běžné úřední úkony, hospodařit s penězi, rozhodovat se. Postupem času se bude stále více vzdalovat realitě, v pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby už není schopen právních úkonů. Hned v počátečních stádiích onemocnění by měl nemocný sdělovat svým nejbližším svá přání do budoucna a dohodnout se s nimi, kdo za něj bude rozhodovat, až toho nebude sám schopen.Je dobré, když v tomto období nemocný sepíše závěť.

Existují tři typy preventivních opatření:

1. Plná moc speciální či generální.

2. Předběžně vyslovené přání pacienta.

3. Omezení svéprávnosti.

1. Plná moc

2. Předběžné prohlášení

3. Opatrovnictví