Komunikace

Komunikace s nemocným

Svého komunikačního partnera vždy vnímáme jako celek. Vnímáme ho všemi smysly a zároveň se vyjadřujeme všemi smysly.

 

Ladění hlasu

Komunikační prostředí

Emoční ladění

Důležitá sdělení

Srozumitelné formulace

Praktická komunikace:

Pokládejte jednoduché otázky, na které je možné jednoduše odpovědět:

 1. To je dneska krásný den, že ano?
 2. Chtěl bys jít ven?
 3. Máš se dnes dobře?
 4. Chutnal ti ten zákusek?
 5. Už jsi obědval? Bylo to dobré?
 6. Ráda tě zase vidím.
 7. Jsi rád, že jsem přišla?
 8. Chceš se koukat na film?
 9. Chceš poslouchat rádio/ hudbu?
 10. Mám ti číst?
 11. Je to jídlo dobré?

 

Důležité:

Každý člověk je jedinečný. A stejně tak je jedinečný každý člověk s onemocněním demencí. Každý má své jedinečné životní prožitky, svoji osobitou životní zkušenost s vlastními zájmy a názory. A v průběhu onemocnění se mohou všechny tyto životní zkušenosti, prožitky a postoje naprosto neočekávaně a nepředvídatelně projevit. Pečovatelé musí tedy na veškeré projevy nemocných reagovat kreativně, citlivě a s maximální mírou empatie. Nikdy nevíte, jaký podnět může nemocného rozrušit, vylekat nebo dokonce vystrašit.

 

Poskytované informace:

Při péči o nemocného s demencí je přínosné znát osobní příběh nemocného. Vnímat ho jako svébytnou osobnost s bohatou minulostí. Která může být jak příjemná a veselá, tak i velmi traumatizující a bolestivá.

 

S postupujícím onemocněním klesá schopnost člověka dorozumívat se se svým okolím. Přesto je důležité, aby si člověk trpící demencí co nejdéle komunikační schopnosti udržel. Mluvte s ním proto často o věcech, které jej zajímají. Zde najdete několik dalších tipů, které by Vám mohly v komunikaci s vaším blízkým pomoci: