Kdo a kde jsme, GDPR

Jsme tým odborníků, kteří Vám nabízí své zkušenosti, znalosti a dovednosti v oblastech:

Víme, že pečující o blízkého s Alzheimerovou chorobou ale i jiným typem demence:

Kvalita života nemocného je přímo závislá na kvalitě života pečujícího!

Služba je poskytována v sídle Domova Ždírec, na adrese: Ždírec 43, 588 13 Ždírec

Konzultační hodiny v poradně ve Ždírci : Po-pá: 7,30 – 16h. (mimo dnů, kdy za Vámi vyjíždíme do jiných měst - viz přehled níže)

Dle Vašich potřeb za Vámi vyjíždíme. Nabízíme Vám možnost setkání ve veřejném prostoru, nejlépe v:

Každou první středu v měsíci v prostorách Senior Pointu Žďár nad Sázavou (Studentská 4): 8-15h.

Každý druhý čtvrtek v měsíci v prostorách Městské knihovny v Humpolci (Dolní náměstí 250): 12-15.30h.

Každé úterý Krajská poradenské a komunitní centrum, tř. Legionářů 36, Jihlava

Každé třetí úterý v měsíci v prostorách Domova pro seniory Mitrov p.o. v čase od 9 – 16h.

Každá třetí středa v měsíci v prostorách Senior Pointu Havlíčkův Brod (Rubešovo 8 – 16h.

Každý třetí čtvrtek v měsíci v prostorách Městského úřadu Přibyslav (Bechyňovo nám. ): 13-16h.

Každé čtvrté pondělí v měsíci v prostorách Senior Pointu Pelhřimov – Hodina H (Hrnčířská 111): 12-16h.

Každá čtvrtá středa v měsíci v prostorách Třebíčského Senior Pointu (Masarykovo nám. 116/6 ): 8 – 16h.

Každé čtvrté úterý v měsíci v prostorách Domova pro seniory Světlá nad Sázavou (Na Bradle 1113): 12-16h.

Na osobní konzultaci je vždy nutné se objednat na tel. 733 629 018. 

 

Informační memorandum Alzheimer poradny Vysočina, která je registrovanou sociální službou Domova Ždírec a plně reflektuje memorandum Domova Ždírec, který je správcem osobních údajů.

GDPR – silnější ochrana osobních údajů a více práv pro občany

Alzheimer poradna Vysočina  a všichni její zaměstnanci se  přihlašují ke kodexu chování ve smyslu čl.40 GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky v jeho aktuálním znění a  zavazují se k jeho dodržování.

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí všem subjektům osobních údajů informace

Zpracování osobních údajů

Zejména se jedná o shromažďování údajů, používání, uchovávání. Alzheimer poradna Vysočina zpracovává osobní údaje v závislosti na naplnění poslání odborného sociálního poradenství, vycházejícího ze zákona o sociálních službách 108/2006Sb. A na základě smlouvy s uživatelem, která je zpravidla ústní a vychází ze zákona o sociálních službách 108/2006Sb. Poskytnutí služby odborného sociálního poradenství je možno poskytovat i anonymně. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Databáze kontaktů

Právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv

Bez zbytečného odkladu Vám poskytneme veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme.

Zásady zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme se zákonem č. 499/2004Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě

Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území ČR a nejsou předávány mimo EU.

Kontaktní údaje:

Domov Ždírec, p. o.                                                      Alzheimer poradna vysočina

Ždírec 43                                                                           Ždírec 43

588 13 Polná                                                                   588 13 Polná

Telefon: 561 111 301                                                  Telefon: 561 111 323

e-mail: reditelka@domovzdirec.cz                         e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

web. stránky: www.domovzdirec.cz                      web. Stránky: www.alzheimerporadnavysocina.cz

Vaše podněty a stížnosti na porušení zákona o ochraně osobních údajů můžete adresovat:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

posta@uoou.cz

 

 

Jak se k nám dostanete

Naše poradna se nachází v areálu Domova Ždírec u Polné, v nově vybudovaných prostorách vstupního vestibulu u recepce.

Možnost parkování je na přilehlém parkovišti v areálu, od parkoviště je vchod přímo do recepce.

Pokud jedete autem od Jihlavy, spatříte náš areál po pravé straně (velká hnědá budova s nápisem “Domov Ždírec”) a hned před budovou je také parkoviště.

Pokud přijíždíte ze směru od Polné, projedete obec po hlavní silnici na Jihlavu. Při průjezdu obcí spatříte na levé straně budovu s červenou věžičkou – to už je náš Domov. Vy jej pouze po hlavní silnici objedete k parkovišti.

Obec Ždírec se nachází na silnici II. třídy č. 352 z Polné do Jihlavy, 10 km severovýchodně od krajského města Jihlavy (kraj Vysočina) a 5 km jižně od Polné.

Doprava autobusem:

Autobus z Jihlavy odjíždí z hlavního autobusového nádraží z nástupiště číslo 21 nebo 22 a jedná se o autobusy směr Polná, Žďár nad Sázavou.  Autobusy jezdí s frekvencí minimálně jeden spoj za hodinu (pracovní dny ). Ve svátky je četnost spojů poloviční.

Spoje vyhledáte přes IDOS.cz

Autobus ze Žďáru nad Sázavou odjíždí z nástupiště číslo 5 směr Jihlava nebo Polná( u některých spojů je nutný přestup v Polné s minimální dobou čekání). V průběhu dne jede ze Žďáru nad Sázavou 10 spojů (pracovní dny). Ve svátky je četnost spojů poloviční.

Spoje vyhledáte přes IDOS.cz

Doprava z Havlíčkova Brodu: nejede žádný přímý spoj. Nejjednodušší možností je dostat se do Jihlavy a přestoupit na autobus do Ždírce – viz doprava z Jihlavy.

Spoje vyhledáte přes IDOS.cz