Stížnosti a připomínky

Uživatelé služby Alzheimer poradna Vysočina, případně jejich zástupci, se mohou vyjadřovat ke kvalitě nebo způsobu poskytování odborného poradenství prostřednictvím ” Dotazníku spokojenosti se službou Odborného sociálního poradenství APV”. Každý uživatel má také právo stěžovat si na nabídku nebo způsob a kvalitu poskytovaných služeb pracovníky poradny. Stěžovatel má právo zůstat v anonymitě.

Stížnost, připomínka či podnět mohou být dále podány:

Komu lze stížnost, podnět či připomínku podat:

Postup podávání stížnosti, podnětu či připomínky:

Ústní: Pokud se s ústní stížností, podnětem či připomínkou obrátí stěžovatel na pracovníka poradny či jiného zaměstnance (viz. výše), sepíše s ním pracovník záznam do formuláře „Záznam o podání ústní/telefonické stížnosti, podnětu či připomínky“.

Telefonická: Pokud je stížnost, podnět či připomínka sdělována telefonicky, sepíše pracovník záznam do formuláře: „Záznam o podání ústní/telefonické stížnosti, podnětu či připomínky“

Písemná: Uživatel, rodina či jiná osoba sepíše stížnost, připomínku nebo podnět a podá je prostřednictvím schránek, které jsou umístěny v blízkosti APV – tj. u recepce v domově. Elektronicky na e-mail pracovníků APV, ředitelky Domova Ždírec. Stížnost může podat i anonymně (tj. bez podpisu).

Stížnost, připomínka či podnět bude zaevidován, bude rozhodnuto, zda jde o stížnost, připomínku či podnět oprávněný či neoprávněný a do 30 dnů bude stěžovateli odpovězeno. V případě anonymní stížnosti, podnětu či připomínky je odpověď vyvěšena na úřední desce domova a na internetových stránkách poradny(www.alzheimerporadnavysocina.cz) v sekci „Kdo a kde jsme“ záložka „Stížnosti a připomínky“.

 

Stěžovatel se také může obrátit na jiné instituce

zřizovatel domova – Kraj Vysočina

instituce, které sledují ochranu lidských práv

Podrobnější informace viz SQ7 ve vestibulu Domova Ždírec p.o.