Stádia a průběh demence

U každého člověka, který trpí Alzheimerovou chorobou, se onemocnění projevuje jedinečným způsobem. Odvíjí se od typu osobnosti i způsobu života. Počáteční příznaky jsou často pomíjeny jako součást stárnutí. Pro větší názornost se průběh onemocnění člení do jednotlivých stádií. Ale ne každý člověk postižený Alzheimerovou chorobou musí projít těmito stádii.

Lehká demence
V tomto stádiu bývá nemocný ještě schopný samostatného života. Příznaky jsou mírné, lehce přehlédnutelné.

Středně těžká demence
Nemocný již potřebuje celodenní péči svého okolí.

Těžká forma demence
Nyní už je nemocný zcela závislý na pomoci druhých osob.

Nedá se však dopředu určit, jaké příznaky se u konkrétního nemocného vyskytnou. Podobně se nedá přesně dopředu určit, jak rychle bude onemocnění postupovat.