Aktuality

Pondělní mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
                          pondělí, 26. října 2020 Přeji hezký začátek posledního říjnového týdne. Včera jsme na hodinách nastavili zimní čas, pro …
 

                          pondělí, 26. října 2020

Přeji hezký začátek posledního říjnového týdne. Včera jsme na hodinách nastavili zimní čas, pro někoho příznivější, pro jiného, včetně mně, další zátěž už tak zkoušeného organismu. Proto hurá na mozkocviky, ať rychle zaženeme ponuré myšlenky a stesky na nepřízeň doby.

1.  Stopy slavnýchvpátečním cvičení jsme putovali podél řeky Sázavy a dnes ještě chvíli v Posázaví zůstaneme. Přiřaďte ke jménům významných osobností, které zde žily a tvořily, správnou oblast, v níž vynikaly:

1.  Stanislav Bechyně                                     A.  spisovatel

2.  Jan Filip                                                        B.  malíř

3.  Karel Havlíček Borovský                         C.  nakladatel

4.  Jan Václav Stamic                                      D.  esperantista

5.  Jan Zrzavý                                                    E.  malíř, ilustrátor

6.  Jan Morávek                                                 F.  hudební skladatel

7.  Jan Otto                                                       G.  novinář, spisovatel

8.  Zdeněk Matěj Kuděj                                H.  cestovatel, spisovatel

9.  František Kavalír                                        I.   stavitel mostů

10. Josef Lada                                                  J.   sklář

2.  Zamyslete se a dokončete následující věty:

-  Nejdůležitější v životě je pro mě…..

-  Nejlepší věcí, kterou jsem v životě udělal/a, bylo…

-  Jsem šťastný/á, když…

-  Nikdy se mi nepodaří…

-  Lidé si o mně myslí, že …

-  Nevěřím lidem, kteří…

-  Nejvíc mě v minulých dnech naštvalo, že…

-  Nejvíc se směji vtipu o …

Nezapomeňte: Ze všech dosavadních výzkumů vyplývá, že tím, co řídí naši paměť, jsou naše osobní vědomosti, motivace a význam, který věcem přikládáme. Právě to pomáhá dát vzpomínce smysl.

 

 

Páteční mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
          pátek, 23. října 2020 Příjemný den všem příznivcům mozkohrátek. Jistě jste všichni hravě spočítali, že samohláska „o“ byla v textu 30x, …
 

          pátek, 23. října 2020

Příjemný den všem příznivcům mozkohrátek. Jistě jste všichni hravě spočítali, že samohláska „o“ byla v textu 30x, socha byla Marnivec a někdo v anagramu objevil i další možné slovo – mravenci.
Když už díky nouzovému stavu nemůžeme cestovat a poznávat, připomeňme si před víkendem kousek z krás Posázaví.

1.  Z diáře turistického průvodcezapamatujte si co nejpřesněji časový rozvrh i navštívená místa:

Martinovi dnes ráno zazvonil budík už v 6 hod. Ve spěchu se oholil a nasnídal. V 7 hod. už na zastávce Posázavského Pacifiku očekával příjezd turistů, které celý den provázel Posázavím. Začali v 8 hod. prohlídkou Ledče nad Sázavou a v 9 hod. navštívili ledečský hrad. V 10 hod. odjížděli přes Zruč nad Sázavou do Kácova. Po krátké prohlídce centra se v 11 hod. sešli všichni na ochutnávce piva v jednom z nejstarších pivovarů. Dlouho se nezdrželi, protože ve 12 hod. jim odjížděl vlak přes Český Šternberk do Sázavy. Oběd museli vynechat, na 13 hod. byli objednáni na prohlídku sázavského kláštera. Prohlídka se protáhla i přes 14. hod., takže návštěvu hvězdárny v Ondřejově, na kterou byli objednáni na 15. hod., stihli na poslední chvíli. Z Astronomického muzea odcházeli všichni společně v 16 hod. Jen se ještě na chvíli zastavili u řeky Sázavy, protože tady je přece Ladův kraj s „bubáky a hastrmany.“ Být tady a neodbočit do Hrusic? Měli štěstí, v 17 hod. je ještě pustili do muzea Josefa Lady. V 18 hod. si dali v restauraci večeři a ve 20 hod. se s Martinem rozloučili. Tak nashle u Sázavy, až to zase půjde…!

2.  Zaplňte průvodcův diář – opět, jako vždy, zakryjte původní text a zapište do diáře k jednotlivým časovým údajům, co v té době náš průvodce turistů Martin právě dělal a kde byl:

6:00 ……………………….                     11:00 ………………………                    16:00 ……………………….

7:00 ……………………….                     12:00 ………………………                    17:00 ……………………….

8:00 ……………………….                     13.00 ………………………                    18:00 ……………………….

9:00 ……………………….                     14:00 ………………………                    19:00 ……………………….

10:00 ……………………..                     15:00 ………………………                    20:00 ……………………….

Pokud jste většinu časových údajů zvládli, procvičili jste si pozornost a ověřili jste si, že máte velmi dobrou kontextovou paměť.

Nezapomeňte: Paměť je úložiště záznamů v našem mozku. Je osobní a zachycuje naši historii. Říká nám, co jsme dělali včera nebo před deseti lety, a ví, co nejspíš budeme dělat zítra. Tento typ paměti, díky kterému víme, co chceme zítra vařit, kam půjdeme, atd. se nazývá prospektivní paměť.

 

Středeční mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
      středa, 21. října 2020 Předevčírem, v pondělí, jste si měli zapamatovat dvě velmi dlouhá čísla. Vybavíte si některé z nich ještě dnes? Věřím, …
 

      středa, 21. října 2020

Předevčírem, v pondělí, jste si měli zapamatovat dvě velmi dlouhá čísla. Vybavíte si některé z nich ještě dnes? Věřím, že ano. Často si dokážeme zapamatovat i „nezapamatovatelné“, když chceme
a navíc víme, jak na to. Paměť, to opravdu nejsou žádné čáry! Tak dnes zase trochu jinak J.

1.  S Orlojem podruhé

Vzpomínáte si? V první dekádě října jsem se vás ptala, k čemu se vztahoval úryvek ze Starých pověstí českých o Mistru Hanušovi. Jistě většina z vás nezapochybovala. Přestože se pověst nezakládá na pravdě a Staroměstský orloj sestrojil už v r. 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně, slepý orlojník Hanuš v naší paměti zůstává. I my dnes v mozkohrátkách na orloji ještě zůstaneme:

A:  Koncentrace pozornosti – soustřeďte se a jen očima zkuste spočítat, kolikrát je v následujícím úryvku samohláskao“. Počítejte nejméně 2x, teprve potom si výsledek ověřte pomocí tužky:

Pohon celého orloje je zajištěn mechanickým hodinovým strojem, který v průběhu času prošel několika úpravami a zlepšeními. Technický pokrok se dotknul i této památky. To, jak se pokrok, který nás vybavil pomůckami v podobě stolního kalendáře, diáře či záznamníku, podepsal na upevňování a rozvíjení našich paměťových schopností, ponechám na úvaze každého z vás.                                     

B: Najděte ukryté slovo – anagram

Nepochybuji, že každý z vás Staroměstský orloj několikrát za život viděl. Nejvíce zaujme vždy v každou celou hodinu defilé 12ti apoštolů, méně si lidé všímají astronomického ciferníku i kalendářní desky s alegoriemi měsíců. Na orloji je však také několik nepohyblivých soch.
Změňte pořadí všech písmen tak, aby vzniklo slovo, kterým je nazývána jedna z těchtosoch.
O kterou sochu se jedná?

A         N         C          M        V          R          E          I

Vyšlo vám ještě i jiné slovo? I to se může na orloji vyskytovat a z hlediska anagramu je správně. Jen nemá žádnou historickou hodnotu. J

Nezapomeňte: Pokud si informace uložené v pracovní (krátkodobé) paměti např. v době školní docházky neopakujete nebo neprocvičujete, zmizí nebo se rozpadnou. Když se však po letech ke stejnému tématu vrátíte, nejspíš zjistíte, že se vám povědomí o něm postupně vrací.

             středa, 21. října 2020

Předevčírem, v pondělí, jste si měli zapamatovat dvě velmi dlouhá čísla. Vybavíte si některé z nich ještě dnes? Věřím, že ano. Často si dokážeme zapamatovat i „nezapamatovatelné“, když chceme
a navíc víme, jak na to. Paměť, to opravdu nejsou žádné čáry! Tak dnes zase trochu jinak J.

1.  S Orlojem podruhé

Vzpomínáte si? V první dekádě října jsem se vás ptala, k čemu se vztahoval úryvek ze Starých pověstí českých o Mistru Hanušovi. Jistě většina z vás nezapochybovala. Přestože se pověst nezakládá na pravdě a Staroměstský orloj sestrojil už v r. 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně, slepý orlojník Hanuš v naší paměti zůstává. I my dnes v mozkohrátkách na orloji ještě zůstaneme:

A:  Koncentrace pozornosti – soustřeďte se a jen očima zkuste spočítat, kolikrát je v následujícím úryvku samohláskao“. Počítejte nejméně 2x, teprve potom si výsledek ověřte pomocí tužky:

Pohon celého orloje je zajištěn mechanickým hodinovým strojem, který v průběhu času prošel několika úpravami a zlepšeními. Technický pokrok se dotknul i této památky. To, jak se pokrok, který nás vybavil pomůckami v podobě stolního kalendáře, diáře či záznamníku, podepsal na upevňování a rozvíjení našich paměťových schopností, ponechám na úvaze každého z vás.                                     

B: Najděte ukryté slovo – anagram

Nepochybuji, že každý z vás Staroměstský orloj několikrát za život viděl. Nejvíce zaujme vždy v každou celou hodinu defilé 12ti apoštolů, méně si lidé všímají astronomického ciferníku i kalendářní desky s alegoriemi měsíců. Na orloji je však také několik nepohyblivých soch.
Změňte pořadí všech písmen tak, aby vzniklo slovo, kterým je nazývána jedna z těchto soch.
O kterou sochu se jedná?

A         N         C          M        V          R          E          I

Vyšlo vám ještě i jiné slovo? I to se může na orloji vyskytovat a z hlediska anagramu je správně. Jen nemá žádnou historickou hodnotu. J

Nezapomeňte: Pokud si informace uložené v pracovní (krátkodobé) paměti např. v době školní docházky neopakujete nebo neprocvičujete, zmizí nebo se rozpadnou. Když se však po letech ke stejnému tématu vrátíte, nejspíš zjistíte, že se vám povědomí o něm postupně vrací.

 

Žďár nad Sázavou

 
Ve středu, 6. ledna 2021 proběhne pravidelný poradenský den v prostorách Senior Pointu Žďár nad Sázavou. Senior Point se nachází ve 4. patře polikliniky v …
 

Ve středu, 6. ledna 2021 proběhne pravidelný poradenský den v prostorách Senior Pointu Žďár nad Sázavou. Senior Point se nachází ve 4. patře polikliniky v prostorách Rodinného centra Srdíčko (Studentská 4.).

 Přijďte se poradit o možnostech domácí péče o nemocného s kognitivní poruchou. Poradíme vám, jak čerpat finanční podporu, kde najdete vhodnou pomoc i jaké jsou možnosti pobytové péče ve Vašem okolí. Nebo poradíme i přímo Vám, při Vašich vlastních obtížích s pamětí! Nebuďte na své obtíže sami, přijďte se poradit. Konzultace jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

Osobní konzultace je vždy nutné domluvit telefonicky (tel.: 561 111 323 nebo 733 629 018) nebo přes email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz . Čas konzultace rádi přizpůsobíme Vašim potřebám!!

 

Havlíčkův Brod

 
V úterý, 12. ledna 2021 za Vámi vyjíždíme do Havlíčkova Brodu. Můžeme se setkat v čase mezi 8. a 16. hodinou v prostorách Senior Pointu Havlíčkův Brod …
 

V úterý, 12. ledna 2021 za Vámi vyjíždíme do Havlíčkova Brodu. Můžeme se setkat v čase mezi 8. a 16. hodinou v prostorách Senior Pointu Havlíčkův Brod (Rubešovo nám. 171). Nabízíme poradenství v oblasti péče o nemocné s diagnózou demence v domácím prostředí. Pracovníci Alzheimer poradny Vysočina Vás seznámí s možnostmi prevence, péče o nemocného i pečovatele a využití finanční podpory i sítě sociálních služeb ve Vašem  okolí. Provádíme i testování paměti a poradíme Vám, jak se správně starat o svůj mozek, aby Vám paměť lépe sloužila. Konzultace poskytujeme i telefonicky nebo přes email. Přesný čas konzultace je vždy nutné domluvit buď telefonicky na 733 629 018, nebo přes email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz . Čas konzultace rádi přizpůsobíme Vašim potřebám!!

 

Pelhřimov

 
V pondělí, 25. ledna 2021 Vám nabízíme možnost poradenského setkání v prostorách Senior Pointu Pelhřimov – Hodina H (Hrnčířská 111) v době od 12 do 16h. …
 

V pondělí, 25. ledna 2021 Vám nabízíme možnost poradenského setkání v prostorách Senior Pointu Pelhřimov – Hodina H (Hrnčířská 111) v době od 12 do 16h. Přijďte se poradit. Pracovníci Alzheimer poradny Vysočina Vás seznámí s možnostmi prevence, péče o nemocného i pečovatele a využití finanční podpory i sítě sociálních služeb ve Vašem okolí. Konzultace poskytujeme i telefonicky nebo přes email. Jsou poskytovány bezplatně a mohou být i anonymní.

Přesný čas konzultace si domluvte na tel.: 561 111 323 nebo 733 629 018. Případně přes email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

 

Moravské Budějovice

 
Nabízíme vám náhradní termín setkání v Moravských Budějovicích, v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Chelčického ulici. Můžeme se setkat v …
 

Nabízíme vám náhradní termín setkání v Moravských Budějovicích, v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Chelčického ulici. Můžeme se setkat v pondělí, 13. ledna 2021v čase mezi 9. a 16. hodinou. Nabízíme Vám poradenství při poruchách paměti. Uděláme testy, poradíme jak o paměť správně pečovat a jak informace nachystat, aby byly pro vaši paměť atraktivní a snadno zapamatovatelné. Dále poradíme s péčí nemocné s diagnózou demence v domácím prostředí. Seznámíme Vás s možnostmi prevence, péče o nemocného i pečovatele a využitím finanční podpory i sítě sociálních služeb ve Vašem  okolí. Konzultace poskytujeme i telefonicky nebo přes email. Přesný čas konzultace je vždy nutné domluvit buď telefonicky na číslech 561 111 323 nebo 733 629 018, nebo přes email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz . Čas konzultace rádi přizpůsobíme Vašim potřebám!!

 

Jihlava

 
V pondělí, 21. prosince 2020 vám nabízíme setkání v prostorách Senior Pointu Jihlava (Palackého 26). Poskytujeme poradenství v oblasti péče o nemocné …
 

V pondělí, 21. prosince 2020 vám nabízíme setkání v prostorách Senior Pointu Jihlava (Palackého 26).

Poskytujeme poradenství v oblasti péče o nemocné s diagnózou demence v domácím prostředí. Pracovníci Alzheimer poradny Vysočina Vás seznámí s možnostmi finanční podpory, péče o nemocného i pečovatele a využití sítě sociálních služeb ve Vašem  okolí. Provádíme i testování paměti a poradíme Vám, jak se správně starat o svůj mozek, aby Vám paměť lépe sloužila. Konzultace poskytujeme i telefonicky nebo přes email. Poradenství je zdarma a může být i anonymní. Přesný čas konzultace je vždy nutné domluvit buď telefonicky na číslech 561 111 323 nebo 733 629 018, nebo přes email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz . Čas konzultace rádi přizpůsobíme Vašim potřebám!! Těšíme se na Vaši návštěvu!!

 

Jihlava

 
V pondělí, 18. ledna 2021 vám nabízíme setkání v prostorách Senior Pointu Jihlava (Palackého 26). Poskytujeme poradenství v oblasti péče o nemocné s diagnózou …
 

V pondělí, 18. ledna 2021 vám nabízíme setkání v prostorách Senior Pointu Jihlava (Palackého 26).

Poskytujeme poradenství v oblasti péče o nemocné s diagnózou demence v domácím prostředí. Pracovníci Alzheimer poradny Vysočina Vás seznámí s možnostmi finanční podpory, péče o nemocného i pečovatele a využití sítě sociálních služeb ve Vašem  okolí. Provádíme i testování paměti a poradíme Vám, jak se správně starat o svůj mozek, aby Vám paměť lépe sloužila. Konzultace poskytujeme i telefonicky nebo přes email. Poradenství je zdarma a může být i anonymní. Přesný čas konzultace je vždy nutné domluvit buď telefonicky na číslech 561 111 323 nebo 733 629 018, nebo přes email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz . Čas konzultace rádi přizpůsobíme Vašim potřebám!! Těšíme se na Vaši návštěvu!!

 

Pondělní mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
          pondělí, 19. října 2020 Přeji hezké pondělí všem příznivcům mozkohrátek. Minulý týden jsme končili jedním z nejčastějších problémů, a …
 

          pondělí, 19. října 2020

Přeji hezké pondělí všem příznivcům mozkohrátek. Minulý týden jsme končili jedním z nejčastějších problémů, a tím je paměť na jména. Škoda, že nevím, kolik se vám podařilo vybavit „stromových“ příjmení. Dnes se budeme věnovat dalšímu problému s pamětí a to bývá zapamatování čísel.

1. Zapamatujte si číslo: 5 0 3 6 5 1 9 4 5 3 1 4 6 3 7 8 0 0 7 1 5 0

Zdá se vám to nemožné? Jen se pozorně dívejte, pak číslo „rozsekněte“ na části v přesném pořadí
a uvědomte si, co vám připomínají. Zkusme to spolu:

50           - pro někoho významný předěl v životě člověka, pro jiného např. rychlost v obci

365         – počet dnů v roce

1945      – rok konce války

314         - s desetinnou čárkou tu máme 3,14 – Ludolfovo číslo Pí

6378      - poloměr rovníku – pomůcka „še tři se osle“ nám číslice 6,3,7,8 upevnila v paměti navždy

007         – nepochybuji, že u agenta 007 nezaváhal nikdo

150         - číslo s nulou na konci (stočená hadice) napoví hasiče

22ciferné číslo jsme tak rozdělili na 7 částí (informačních jednotek) a s tím už si náš mozek poradí lépe. Teď předchozí zadání úkolu zakryjte a celé číslo si vybavte!

2.  Spojte si číslo příběhem: 2 0 3 2 0 5 4 5 5 0 3 1 8 2 0 2 3 9 0 6 0 9 0 1 5 7 5 9 9 1   

I toto třiceticiferné číslo si dokážete zapamatovat, když si jeho části spojíte pomocí příběhu (řetězce): 20   320   5   45   50   3   18   20   23   906090 15   75   99   1

Nevěříte? Zkuste tedy můj příběh: Už 20 let bydlí v domě č. 320 pětičlenná rodina. Paní je 45, pánovi je 50 a mají 3 děti. Dceři je 18 a synům 20 a 23 let. Dcera je moc hezká a má míry miss 906090. Maminka je také mívala, ale 15 kg přibrala a teď má 75 kg. Tatínek má 99 kg, ale je mu to jedno.“

A: Teď předchozí text zakryjte a doplňte do příběhu správná čísla:
Už … let bydlí v domě č… … členná rodina. Paní je …, pánovi je … a mají … děti. Dceři je … a synům
… a … let. Dcera je moc hezká a má míry miss …. Maminka je také mívala, ale … kg přibrala a teď má … kg. Tatínek má … kg, ale je mu to ….

B: Nechte příběh už jen plynout vaší myslí a vybavte si pouze čísla v přesném pořadí. Věřím vám!

Nezapomeňte: Znovu připomínám, že je třeba mít ve své paměti (a ne jen v mobilu) uložena 1 či 2 telefonní čísla, která budete volat, když se dostanete do nesnází. Zvládli jste 30timístné číslo? Tak si vymyslete vtipný příběh na to telefonní. Vždyť je jen 9timístné, tak by to neměl být velký problém!?