Aktuality

Světlá nad Sázavou

 
V úterý, 24. listopadu 2020 v době od 12 do 16h vám nabízíme setkání v prostorách Domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou (Na Bradle 1113). Nabízíme …
 

V úterý, 24. listopadu 2020 v době od 12 do 16h vám nabízíme setkání v prostorách Domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou (Na Bradle 1113). Nabízíme poradenství i v oblasti péče o nemocné s diagnózou demence v domácím prostředí. Pracovníci Alzheimer poradny Vysočina Vás seznámí s možnostmi prevence, péče o nemocného i pečovatele a využití finanční podpory i sítě sociálních služeb ve Vašem okolí. Provádíme i testování paměti a poradíme Vám, jak se správně starat o svůj mozek, aby Vám paměť lépe sloužila. Konzultace poskytujeme i telefonicky nebo přes email.

Přesný čas konzultace si domluvte na tel.: 561 111 323 nebo 733 629 018. Případně přes email: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz Těšíme se na Vaši návštěvu

 

Páteční mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
 pátek, 30. října 2020 Měsíc říjen už jde do finále a zima co nevidět převezme vládu nad přírodou. Tak se pojďme na chvíli zahřát u …
 

 pátek, 30. října 2020

Měsíc říjen už jde do finále a zima co nevidět převezme vládu nad přírodou. Tak se pojďme na chvíli zahřát u mozkohrátek.

1.  Jak je to možné?tentokrát velmi jednoduchá „mozkomorka“ před víkendem. Pozorně si přečtěte následující příběh a potom odpovězte na otázku:

„Milena sedí v restauraci a obědvá. Jí polévku a dívá se přitom z okna. Vidí zříceninu hradu na nedalekém kopci. Když jí hlavní chod, vidí z toho samého okna stromořadí. Po obědě si dá ještě dezert a kávu. Při pohledu z téhož okna vidí v dálce komíny elektrárny. Když dopíjí kávu a chystá se platit, podívá se znovu z okna a uvidí pole s rozkvetlou řepkou. Jak je to možné?

2.  Oživte si slovní zásobu - přiřaďte správný význam cizím slovům, která můžete poměrně často číst nebo slyšet ze sdělovacích prostředků:

1.  asertivita                                      A.  vysoký tlak

2.  xenofobie                                    B.  nezištné jednání ve prospěch druhých

3.  filologie                                         C.  výchova ke správné řeči, náprava

4.  genealogie                                   D.  nedůvěra ke všemu cizímu

5. altruismus                                    E.  sebeprosazování

6.  hypertenze                                 F.  rodové vztahy

7. logopedie                                     G.  nauka o jazyku

8.  implementace                            H. uskutečnění, realizace

9.  kognitivní                                     I.   okrajový

10. pragmatický                               J.   pomyslný, zdánlivý                                                   

11. sofistikovaný                             K.  poznávací   

12. marginální                                  L.  věcný, praktický

13. empirický                                    M. promyšlený

14. imaginární                                  N. založený na zkušenosti

Nezapomeňte: Oživování vyjadřovacích schopností a obohacování vlastní slovní zásoby o výrazy spjaté se současným děním ve společnosti je pro dospělé a seniory nezbytné, protože je prostředkem k porozumění i nutné selekci v záplavě informací.

 

Středeční Mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
                  středa, 28. října 2020 Ani dnes, v den dalšího státního svátku, nenecháme mozek zahálet a procvičíme si paměťové funkce. 1. …
 

                  středa, 28. října 2020

Ani dnes, v den dalšího státního svátku, nenecháme mozek zahálet a procvičíme si paměťové funkce.

1. Vybavte si z dlouhodobé paměti - nevím, jak to máte vy, ale já když slyším nebo čtu slovo svátek, okamžitě se mi vybaví text písničky Jiřího Suchého Žlutý ….. Už si slova přesně nepamatujete? Část vám jich napovím, a když si brouknete melodii, většina ostatních slov jistě správně „naskočí“
a vy je hravě do textu doplníte:

„Přišel mi k svátku gratulovat …..

a přinesl mi žlutý …..

a pěknou reprodukci od …..

je na ní vidět …..

Pověsil jsem si ….. do …..

a ….. jsem pod ní postavil

jó, ….. a ….., to je moje

pak jsem to s ….. pěkně oslavil.“

Písnička má ještě 2 další sloky. Pokud si nevzpomenete, vyhledejte si text a dočtěte. Platí to stále!

2.  Osvěžte si paměť! - Robert Fulghum nám ve své knížce Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce, připomíná, co si tam, případně výchovou v rodině, většina z nás osvojila:

„Tohle všechno jsem se tam naučil: O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně – trochu se uč
a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni …“

A.  Přečtěte si pozorně všech 12 zásad a zkuste si je znovu vyjmenovat.

  1.   Vzpomeňte si, která věta z těch, co jste nejčastěji slyšeli v mládí doma od rodičů, vám nejvíc utkvěla v paměti, nejvíc vás v životě ovlivnila nebo ji i vy dnes často používáte ve vztahu k dětem.

Nezapomeňte: Texty písní zůstávají v paměti dlouho uložené. Díky tomu, že řada písní je založena na opakujících se rytmických a melodických frázích, rychleji se obnovují i stará paměťová spojení. Melodie snáze vybavuje paměťové stopy, podporuje rytmizaci a tím pomáhá i k vybavení slov dokonce i afatikům (lidem s poruchou řeči) a balbutikům (tzv. koktavým).

 

 

 

Pondělní mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
                          pondělí, 26. října 2020 Přeji hezký začátek posledního říjnového týdne. Včera jsme na hodinách nastavili zimní čas, pro …
 

                          pondělí, 26. října 2020

Přeji hezký začátek posledního říjnového týdne. Včera jsme na hodinách nastavili zimní čas, pro někoho příznivější, pro jiného, včetně mně, další zátěž už tak zkoušeného organismu. Proto hurá na mozkocviky, ať rychle zaženeme ponuré myšlenky a stesky na nepřízeň doby.

1.  Stopy slavnýchvpátečním cvičení jsme putovali podél řeky Sázavy a dnes ještě chvíli v Posázaví zůstaneme. Přiřaďte ke jménům významných osobností, které zde žily a tvořily, správnou oblast, v níž vynikaly:

1.  Stanislav Bechyně                                     A.  spisovatel

2.  Jan Filip                                                        B.  malíř

3.  Karel Havlíček Borovský                         C.  nakladatel

4.  Jan Václav Stamic                                      D.  esperantista

5.  Jan Zrzavý                                                    E.  malíř, ilustrátor

6.  Jan Morávek                                                 F.  hudební skladatel

7.  Jan Otto                                                       G.  novinář, spisovatel

8.  Zdeněk Matěj Kuděj                                H.  cestovatel, spisovatel

9.  František Kavalír                                        I.   stavitel mostů

10. Josef Lada                                                  J.   sklář

2.  Zamyslete se a dokončete následující věty:

-  Nejdůležitější v životě je pro mě…..

-  Nejlepší věcí, kterou jsem v životě udělal/a, bylo…

-  Jsem šťastný/á, když…

-  Nikdy se mi nepodaří…

-  Lidé si o mně myslí, že …

-  Nevěřím lidem, kteří…

-  Nejvíc mě v minulých dnech naštvalo, že…

-  Nejvíc se směji vtipu o …

Nezapomeňte: Ze všech dosavadních výzkumů vyplývá, že tím, co řídí naši paměť, jsou naše osobní vědomosti, motivace a význam, který věcem přikládáme. Právě to pomáhá dát vzpomínce smysl.

 

 

Páteční mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
          pátek, 23. října 2020 Příjemný den všem příznivcům mozkohrátek. Jistě jste všichni hravě spočítali, že samohláska „o“ byla v textu 30x, …
 

          pátek, 23. října 2020

Příjemný den všem příznivcům mozkohrátek. Jistě jste všichni hravě spočítali, že samohláska „o“ byla v textu 30x, socha byla Marnivec a někdo v anagramu objevil i další možné slovo – mravenci.
Když už díky nouzovému stavu nemůžeme cestovat a poznávat, připomeňme si před víkendem kousek z krás Posázaví.

1.  Z diáře turistického průvodcezapamatujte si co nejpřesněji časový rozvrh i navštívená místa:

Martinovi dnes ráno zazvonil budík už v 6 hod. Ve spěchu se oholil a nasnídal. V 7 hod. už na zastávce Posázavského Pacifiku očekával příjezd turistů, které celý den provázel Posázavím. Začali v 8 hod. prohlídkou Ledče nad Sázavou a v 9 hod. navštívili ledečský hrad. V 10 hod. odjížděli přes Zruč nad Sázavou do Kácova. Po krátké prohlídce centra se v 11 hod. sešli všichni na ochutnávce piva v jednom z nejstarších pivovarů. Dlouho se nezdrželi, protože ve 12 hod. jim odjížděl vlak přes Český Šternberk do Sázavy. Oběd museli vynechat, na 13 hod. byli objednáni na prohlídku sázavského kláštera. Prohlídka se protáhla i přes 14. hod., takže návštěvu hvězdárny v Ondřejově, na kterou byli objednáni na 15. hod., stihli na poslední chvíli. Z Astronomického muzea odcházeli všichni společně v 16 hod. Jen se ještě na chvíli zastavili u řeky Sázavy, protože tady je přece Ladův kraj s „bubáky a hastrmany.“ Být tady a neodbočit do Hrusic? Měli štěstí, v 17 hod. je ještě pustili do muzea Josefa Lady. V 18 hod. si dali v restauraci večeři a ve 20 hod. se s Martinem rozloučili. Tak nashle u Sázavy, až to zase půjde…!

2.  Zaplňte průvodcův diář – opět, jako vždy, zakryjte původní text a zapište do diáře k jednotlivým časovým údajům, co v té době náš průvodce turistů Martin právě dělal a kde byl:

6:00 ……………………….                     11:00 ………………………                    16:00 ……………………….

7:00 ……………………….                     12:00 ………………………                    17:00 ……………………….

8:00 ……………………….                     13.00 ………………………                    18:00 ……………………….

9:00 ……………………….                     14:00 ………………………                    19:00 ……………………….

10:00 ……………………..                     15:00 ………………………                    20:00 ……………………….

Pokud jste většinu časových údajů zvládli, procvičili jste si pozornost a ověřili jste si, že máte velmi dobrou kontextovou paměť.

Nezapomeňte: Paměť je úložiště záznamů v našem mozku. Je osobní a zachycuje naši historii. Říká nám, co jsme dělali včera nebo před deseti lety, a ví, co nejspíš budeme dělat zítra. Tento typ paměti, díky kterému víme, co chceme zítra vařit, kam půjdeme, atd. se nazývá prospektivní paměť.

 

Středeční mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
      středa, 21. října 2020 Předevčírem, v pondělí, jste si měli zapamatovat dvě velmi dlouhá čísla. Vybavíte si některé z nich ještě dnes? Věřím, …
 

      středa, 21. října 2020

Předevčírem, v pondělí, jste si měli zapamatovat dvě velmi dlouhá čísla. Vybavíte si některé z nich ještě dnes? Věřím, že ano. Často si dokážeme zapamatovat i „nezapamatovatelné“, když chceme
a navíc víme, jak na to. Paměť, to opravdu nejsou žádné čáry! Tak dnes zase trochu jinak J.

1.  S Orlojem podruhé

Vzpomínáte si? V první dekádě října jsem se vás ptala, k čemu se vztahoval úryvek ze Starých pověstí českých o Mistru Hanušovi. Jistě většina z vás nezapochybovala. Přestože se pověst nezakládá na pravdě a Staroměstský orloj sestrojil už v r. 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně, slepý orlojník Hanuš v naší paměti zůstává. I my dnes v mozkohrátkách na orloji ještě zůstaneme:

A:  Koncentrace pozornosti – soustřeďte se a jen očima zkuste spočítat, kolikrát je v následujícím úryvku samohláskao“. Počítejte nejméně 2x, teprve potom si výsledek ověřte pomocí tužky:

Pohon celého orloje je zajištěn mechanickým hodinovým strojem, který v průběhu času prošel několika úpravami a zlepšeními. Technický pokrok se dotknul i této památky. To, jak se pokrok, který nás vybavil pomůckami v podobě stolního kalendáře, diáře či záznamníku, podepsal na upevňování a rozvíjení našich paměťových schopností, ponechám na úvaze každého z vás.                                     

B: Najděte ukryté slovo – anagram

Nepochybuji, že každý z vás Staroměstský orloj několikrát za život viděl. Nejvíce zaujme vždy v každou celou hodinu defilé 12ti apoštolů, méně si lidé všímají astronomického ciferníku i kalendářní desky s alegoriemi měsíců. Na orloji je však také několik nepohyblivých soch.
Změňte pořadí všech písmen tak, aby vzniklo slovo, kterým je nazývána jedna z těchtosoch.
O kterou sochu se jedná?

A         N         C          M        V          R          E          I

Vyšlo vám ještě i jiné slovo? I to se může na orloji vyskytovat a z hlediska anagramu je správně. Jen nemá žádnou historickou hodnotu. J

Nezapomeňte: Pokud si informace uložené v pracovní (krátkodobé) paměti např. v době školní docházky neopakujete nebo neprocvičujete, zmizí nebo se rozpadnou. Když se však po letech ke stejnému tématu vrátíte, nejspíš zjistíte, že se vám povědomí o něm postupně vrací.

             středa, 21. října 2020

Předevčírem, v pondělí, jste si měli zapamatovat dvě velmi dlouhá čísla. Vybavíte si některé z nich ještě dnes? Věřím, že ano. Často si dokážeme zapamatovat i „nezapamatovatelné“, když chceme
a navíc víme, jak na to. Paměť, to opravdu nejsou žádné čáry! Tak dnes zase trochu jinak J.

1.  S Orlojem podruhé

Vzpomínáte si? V první dekádě října jsem se vás ptala, k čemu se vztahoval úryvek ze Starých pověstí českých o Mistru Hanušovi. Jistě většina z vás nezapochybovala. Přestože se pověst nezakládá na pravdě a Staroměstský orloj sestrojil už v r. 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně, slepý orlojník Hanuš v naší paměti zůstává. I my dnes v mozkohrátkách na orloji ještě zůstaneme:

A:  Koncentrace pozornosti – soustřeďte se a jen očima zkuste spočítat, kolikrát je v následujícím úryvku samohláskao“. Počítejte nejméně 2x, teprve potom si výsledek ověřte pomocí tužky:

Pohon celého orloje je zajištěn mechanickým hodinovým strojem, který v průběhu času prošel několika úpravami a zlepšeními. Technický pokrok se dotknul i této památky. To, jak se pokrok, který nás vybavil pomůckami v podobě stolního kalendáře, diáře či záznamníku, podepsal na upevňování a rozvíjení našich paměťových schopností, ponechám na úvaze každého z vás.                                     

B: Najděte ukryté slovo – anagram

Nepochybuji, že každý z vás Staroměstský orloj několikrát za život viděl. Nejvíce zaujme vždy v každou celou hodinu defilé 12ti apoštolů, méně si lidé všímají astronomického ciferníku i kalendářní desky s alegoriemi měsíců. Na orloji je však také několik nepohyblivých soch.
Změňte pořadí všech písmen tak, aby vzniklo slovo, kterým je nazývána jedna z těchto soch.
O kterou sochu se jedná?

A         N         C          M        V          R          E          I

Vyšlo vám ještě i jiné slovo? I to se může na orloji vyskytovat a z hlediska anagramu je správně. Jen nemá žádnou historickou hodnotu. J

Nezapomeňte: Pokud si informace uložené v pracovní (krátkodobé) paměti např. v době školní docházky neopakujete nebo neprocvičujete, zmizí nebo se rozpadnou. Když se však po letech ke stejnému tématu vrátíte, nejspíš zjistíte, že se vám povědomí o něm postupně vrací.

 

Pondělní mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
          pondělí, 19. října 2020 Přeji hezké pondělí všem příznivcům mozkohrátek. Minulý týden jsme končili jedním z nejčastějších problémů, a …
 

          pondělí, 19. října 2020

Přeji hezké pondělí všem příznivcům mozkohrátek. Minulý týden jsme končili jedním z nejčastějších problémů, a tím je paměť na jména. Škoda, že nevím, kolik se vám podařilo vybavit „stromových“ příjmení. Dnes se budeme věnovat dalšímu problému s pamětí a to bývá zapamatování čísel.

1. Zapamatujte si číslo: 5 0 3 6 5 1 9 4 5 3 1 4 6 3 7 8 0 0 7 1 5 0

Zdá se vám to nemožné? Jen se pozorně dívejte, pak číslo „rozsekněte“ na části v přesném pořadí
a uvědomte si, co vám připomínají. Zkusme to spolu:

50           - pro někoho významný předěl v životě člověka, pro jiného např. rychlost v obci

365         – počet dnů v roce

1945      – rok konce války

314         - s desetinnou čárkou tu máme 3,14 – Ludolfovo číslo Pí

6378      - poloměr rovníku – pomůcka „še tři se osle“ nám číslice 6,3,7,8 upevnila v paměti navždy

007         – nepochybuji, že u agenta 007 nezaváhal nikdo

150         - číslo s nulou na konci (stočená hadice) napoví hasiče

22ciferné číslo jsme tak rozdělili na 7 částí (informačních jednotek) a s tím už si náš mozek poradí lépe. Teď předchozí zadání úkolu zakryjte a celé číslo si vybavte!

2.  Spojte si číslo příběhem: 2 0 3 2 0 5 4 5 5 0 3 1 8 2 0 2 3 9 0 6 0 9 0 1 5 7 5 9 9 1   

I toto třiceticiferné číslo si dokážete zapamatovat, když si jeho části spojíte pomocí příběhu (řetězce): 20   320   5   45   50   3   18   20   23   906090 15   75   99   1

Nevěříte? Zkuste tedy můj příběh: Už 20 let bydlí v domě č. 320 pětičlenná rodina. Paní je 45, pánovi je 50 a mají 3 děti. Dceři je 18 a synům 20 a 23 let. Dcera je moc hezká a má míry miss 906090. Maminka je také mívala, ale 15 kg přibrala a teď má 75 kg. Tatínek má 99 kg, ale je mu to jedno.“

A: Teď předchozí text zakryjte a doplňte do příběhu správná čísla:
Už … let bydlí v domě č… … členná rodina. Paní je …, pánovi je … a mají … děti. Dceři je … a synům
… a … let. Dcera je moc hezká a má míry miss …. Maminka je také mívala, ale … kg přibrala a teď má … kg. Tatínek má … kg, ale je mu to ….

B: Nechte příběh už jen plynout vaší myslí a vybavte si pouze čísla v přesném pořadí. Věřím vám!

Nezapomeňte: Znovu připomínám, že je třeba mít ve své paměti (a ne jen v mobilu) uložena 1 či 2 telefonní čísla, která budete volat, když se dostanete do nesnází. Zvládli jste 30timístné číslo? Tak si vymyslete vtipný příběh na to telefonní. Vždyť je jen 9timístné, tak by to neměl být velký problém!?

 

 

Pondělní mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
  pondělí, 5. října 2020 Příjemné pondělí vám všem, kteří máte čas i chuť věnovat pár minut aktivizaci kognitivních funkcí svého mozku. Věřím, že …
 

  pondělí, 5. října 2020

Příjemné pondělí vám všem, kteří máte čas i chuť věnovat pár minut aktivizaci kognitivních funkcí svého mozku. Věřím, že většina z vás uspěla v testech z české historie a znala nejen sv. Ludmilu, babičku sv. Václava, ale i další postavy na jeho sousoší na Václavském náměstí v Praze: sv. Ludmilu,
sv. Anežku, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Stejně tak objevili ve středu vášniví houbaři 34 názvů hub ve slovní hříčce Fr. Novotného. A jednoduchá byla tentokrát i páteční „mozkomorka“, kdy ženou na obraze byla ta žena, stojící před obrazem. Dnes nás čekají zase jednodušší testy a cvičení.

1.  Hledejte zvíře -čtěte pozorně a najděte v každé větě domácí zvíře, které je v ní ukryto:

-  Strašně daleko byla dohoda o spolupráci.

-  Na stezce v Poohří běhají denně dva vytrvalci.

-  Byl založen spolek o zachování hradu Točník.

-  Nový krov celý den stavěli tesaři.

-  Byl to slabý klučina, ale premiant třídy.

- Karel byl ve při se svým sousedem.

-  Jestli se letošní rok vydaří, je ve hvězdách.

-  Jen si ber a nenechávej se pobízet.

- Jeho auto má nezvyklý odstín, je hnědé.

- Příště někoho raději zavolej!

2.  Hledá se pán s písmenem „P“ - vybavte si co nejvíce možných odpovědí na otázky:

-  křestní jméno muže začíná písmenem „P“                                     …..          …..          …..

-  příjmení muže začíná písmenem „P“                                                 …..          …..          …..

-  město, ve kterém žije, začíná písmenem „P“                                …..          …..          …..

-  křestní jméno jeho přítelkyně začíná písmenem „P“                  …..          …..          …..

- scházejí se často v místě, začínajícím písmenem „P“                   …..          …..          …..

- dávají si spolu k jídlu a pití vždy něco od písmene „P“                               …..          …..          …..

- muž nazývá přítelkyni v důvěrné chvíli slovy od písmene „P“               …..          …..          …..

Nezapomeňte:Znepokojuje vás časté zapomínání vaše nebo někoho z vašich blízkých? Podělte se
o obavy a starosti. Nemusíte se vydávat na osobní konzultaci. Můžete volat na číslo 733 629 018, nebo napsat na mejlík rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz  Každá situace má své řešení.

 

 

Páteční mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
     pátek, 2. října 2020 A máme tu začátek října a s ním i závěr 40. týdne letošního roku. Jak ten čas letí! Kam letěl ten čáp, ptají se děti. Už …
 

     pátek, 2. října 2020

A máme tu začátek října a s ním i závěr 40. týdne letošního roku. Jak ten čas letí! Kam letěl ten čáp, ptají se děti. Už odlétli rorýsi, vlaštovky a na cestu se vydávají i jiřičky. Tak zase na jaře! A přileťte brzy, budete nám chybět. Tak budeme zase aspoň chvíli dělat v mozkohrátkách ptákoviny, co říkáte?

1.  Znáte správnou odpověď?

A.  Je to královský pták a básníci o něm pějí ódy. Přitom má docela nenápadný hnědobílý šat
a velký je asi jako vrabec. Znáte jeho jméno? Je to:

a) skřivan polní                     b) pěnice narezlá           c) slavík obecný

  1.   Zůstává u nás celý rok a patří mezi skřivanovité. Obvykle se zdržuje na zemi a dokáže mistrovsky napodobit hlasy jiných ptáků. Určitě víte, že to je:

a) chocholouš obecný           b) vrabec polní                  c) červenka obecná

C.  Čáp bílý je přísně chráněný, a nejen proto, že podle pověry přináší děti. Má rád vodu a žáby a má také zajímavý způsob sezení na vejcích. Víte jaký?

a)  samička na nich sedí ve dne, sameček v noci

b) sameček na nich sedí ve dne, samička v noci

c) samička i sameček sedí na vejcích současně                            

2.  Známí nositelé ptačích příjmení - v našich mozkohrátkách užjsme si příjmení odvozená od názvů ptáků připomínali v druhé polovině května. Vzpomínáte si? Dnes bude znít úkol jinak. V co nejkratším čase si zkuste vybavit co nejvíc „ptačích příjmení“ známých lidí. Budou mezi nimi básníci, herci, zpěváci, výtvarníci, cestovatelé i sportovci. Ilja Racek a Alena Vránová budou jistě jen jedni z mnoha. Věřím vám …             J.

3.  Mozkomorka na víkendpo dnešních velmi snadných úkolech přidám zase jeden obtížnější. Zapojte logiku, a conejrychleji odpovězte na otázku ze zadaného úkolu:

Jedna žena stojí před obrazem a říká:


„Nemám žádné sourozence, ale matka této ženy na obraze je dcera mé matky.“ Kdo je na obraze?

Nezapomeňte: Jste skřivannebo sova?Šli jste spát nebo jste vstávali v jiném čase, než jste zvyklí
a máte teď unavené oči? Třete dlaněmi silně o sebe a potom položte ruce na otevřené oči. Ta pak pomalu zavírejte a uvolněte se!

                                                                           

 

Středeční mozkohrátky s Janou Vejsadovou

 
 středa, 14. října 2020 Jsme v polovině měsíce října a podzim už nám ukazuje svou méně vlídnou tvář. Co všechno se vám vybaví, když se řekne PODZIM? …
 

 středa, 14. října 2020

Jsme v polovině měsíce října a podzim už nám ukazuje svou méně vlídnou tvář. Co všechno se vám vybaví, když se řekne PODZIM? Každému se myšlenky budou ubírat jiným směrem. Každému bude jediné slovo asociovat něco jiného podle vlastního založení, naladění, znalostí i zálib. U asociací dnes zůstaneme i v dalších úkolech.

1.  Jen jedno slovo stačí - nechte své myšlenky volně plynout a uvědomte si, co vás okamžitě napadne v souvislosti s každým z uvedených slov. Nebraňte se ani metaforickým asociacím.
Např. se slovem „růže“ se někomu vybaví květina, keř, odrůda, botanické začlenění, jinému barva, vůně či trny a dalšímu v metafoře parfém, láska nebo svatba. A teď vy:

-  most                 -              …..          …..          …..

-  chléb                 -              …..          …..          …..

-  levandule        -              …..          …..          …..

-  pohádka          -              …..          …..          …..

-  strom                               -              …..          …..          …..

-  rusalka             -              …..          …..          …..

-  lodička              -              …..          …..          …..

2.  Jak k sobě patří? - k prvnímu slovu najděte jiné vhodné podstatné jméno končící na – „ace“ tak, aby obě slova měla nějakou významovou nebo logickou souvislost. Příklad: námořník – navigace

-  zpěv                  -              …..

-  peníze              -              …..

-  chirurg              -              …..

-  bomba             -              …..

-  fakír                   -              …..

-  divadlo             -              …..

-  lékař                  -              …..

-  poslanec          -              …..

-  nápoj                -              ­…..

Nezapomeňte: Asociace – spojování informací nám umožňuje vytvářet vztahy a spojitosti mezi slovy, předměty i obrazy, které mají určitou společnou vlastnost, lokaci nebo význam. Díky tomu zpravidla dokážeme rychle spojovat a stavět na vědomostech, které jsme získali v průběhu dosavadního života.