Aktivizační činnosti

 

cvičení proti bolesti

Zapojujte nemocné do běžných činností dle jejich zájmů a schopností.

Požádejte je o pomoc:

Procvičujte paměť:

Vnímejte všemi smysly:

Pohybové aktivity: Pokračujte v oblíbených aktivitách co nejdéle

Povídejte si: